Govorite, sutnja je bol duse...

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Login Form

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com
Srpko Pustivuk izjasnio se da nije kriv PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 25 August 2010 12:30

Na ro?ištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom i za ratne zlo?ine Suda BiH, u predmetu "Srpko Pustivuk", optuženi Srpko Pustivuk izjasnio se da nije kriv, saop?io je ovaj sud.

U optužnici se, izme?u ostalog, navodi da je optuženi Pustivuk, 29. maja 1992. godine ili približno tog datuma, zajedno sa grupom od desetak naoružanih vojnika Prve srpske Ilijaške brigade, došao do porodi?ne ku?e u selu Gornja Bio?a, op?ina Ilijaš, gdje je, navodno, zajedno s ostalim vojnicima, pucaju?i iz pješadijskog naoružanja, usmrtio jednog i teško ranio tri civila.

Kako navodi optužnica, optuženi Pustivuk je 31. maja 1992. godine, zajedno sa pripadnicima Vojske Srpske Republike BiH i milicije, u?estvovao u nezakonitom zatvaranju i hapšenju civila Bošnjaka, u Osnovnoj školi u Gornjoj Bio?i.

Sud BiH potvrdio je 30. jula 2010. godine optužnicu u predmetu "Srpko Pustivuk", koja Pustivuka tereti za krivi?no djelo ratni zlo?in protiv civilnog stanovništva.

Izvor: Dnevni avaz


Last Updated on Saturday, 06 November 2010 13:12
 
PDF Print E-mail

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da državni sud produži pritvor Srpku Pustivuku, optuženom za zlo?ine po?injene nad Bošnjacima na podru?ju Sarajeva. Državna tužiteljica Vesna Ili? smatra da pritvor treba produžiti zbog opasnosti da optuženi, ako bude na slobodi, ne pobjegne u Srbiju ili da ne vrši utjecaj na svjedoke i sau?esnike, ili da naruši javni red i mir. Odbrana se usprotivila prijedlogu Tužilaštva jer smatra da ne postoje “nikakvi uvjeti” da Pustivuku bude produžen pritvor. Sud ?e odluku donijeti naknadno. Srpko Pustivuk zvani Srle, bivši pripadnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Ilijaš, optužen je da je u maju i junu 1992. godine u selu Gornja Bio?a, op?ina Ilijaš, zajedno s drugim pripadnicima vojske i policije Srpske Republike BiH u?estvovao u napadu na civile me?u kojima su bila i djeca. Prema optužnici, u napadu je ubijen jedan civil, dok su tri teško ranjena. Državno tužilaštvo tereti Pustivuka da je kao milicioner specijalista u SJB-u Ilijaš u?estvovao u hapšenju, zarobljavanju i odvo?enju bošnja?kih civila u logore i objekte za zato?enje. Obrazlažu?i prijedlog za produženje pritvora, tužiteljica Ili? je navela kako je utvr?eno da optuženi ve? dugo ne boravi na adresi na kojoj je prijavljen te da je radio u Srbiji, što otvara mogu?nosti za bijeg u tu državu. Pustivukova odbrana je obrazložila da je optuženi podstanar i da se ?esto seli te da je to jedino zbog toga ne stanuje na prijavljenoj adresi. Na kraju ro?išta Pustivuk se obratio Sudu BiH naglašavaju?i da posjeduje samo državljanstvo BiH i da nema gdje da bježi. "Da sam htio, ?asni sude, za 15 godina sam sigurno mogao da pobjegnem. Nemam zašto da bježim", objasnio je Pustivuk. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su po nalogu Tužilaštva BiH uhapsili Pustivuka 13. jula ove godine. U pritvoru je od 14. jula.

Izvor: www.ilijas.ba

 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 06 August 2010 06:37
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Srpka Pustivuka, koji se tereti za krivi?no djelo ratni zlo?in protiv stanovništva, saop?eno je danas iz tog tužilaštva.Optuženi Srpko Pustivuk Srle ro?en je 19. marta 1963. godine u Visokom, državljanin je BiH.Pustivuka su 13. jula policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) lišili slobode u Bijeljini i on se nalazi u pritvoru od 14. jula. Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini izme?u vojske 'srpske republike BiH' i Armije BiH, na širem podru?ju Sarajeva, u toku maja i juna 1992. godine u svojstvu pripadnika milicije, milicionera-specijaliste u Stanici javne bezbjednosti Ilijaš, zajedno s drugim pripadnicima milicije i pripadnicima vojske 'srpske republike BiH', u selu Gornja Bio?a u op?ini Ilijaš u?estvovao u napadu na civile koji je imao za posljedice smrt i teške tjelesne povrede civila, me?u kojima je bilo i djece. Optuženi se tako?er tereti za protivpravno lišavanje slobode i zarobljavanje civila Bošnjaka, koji su nakon toga odvo?eni u druge logore i objekte za zato?enje. Optuženi se tereti da je postupao suprotno odredbama Ženevskih konvencija od 12. augusta 1949. godine o zaštiti gra?anskih osoba za vrijeme rata i zaštiti žrtava me?unarodnih oružanih sukoba i optužen je za krivi?no djelo ratni zlo?in protiv stanovništva.Optužnica je proslije?ena na potvr?ivanje Sudu BiH.

Izvor: sarajevo-x.com

 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 14 July 2010 07:48
Last Updated on Wednesday, 14 July 2010 07:55
 
Poziv PDF Print E-mail

Poštovani prijatelji,

Udruženje porodica nestalih op?ine Ilijaš po?elo je sa radom 09.06.2008. godine. Rad Udruženja ?ete u budu?nosti mo?i pratiti i na ovom našem web site-u www.upnilijas.com

Statutom Udruženja porodica nestalih op?ine Ilijaš, 09. juni je proglašen Danom nestalih op?ine Ilijaš.

Povodom Dana nestalih, ovo Udruženje je donijelo odluku da ovaj Dan obilježi na dostojanstven i edukativan na?in.

09.juna 2009. godine Udruženje porodica nestalih op?ine Ilijaš planiralo je da ovaj Dan obilježi na taj na?in što ?e porodice nestalih kao i u?enici osnovnih škola iz Ilijaša obi?i spomen park u Ilijašu, te se nakon toga organizovanim prevozom uputiti u mjesto Ljubni?e, gdje ?e u koloni iza?i na brdo Žerovanj. Na navedenom brdu 1996. godine, u masovnoj grobnici ekshumirano je trideset tijela ilijaških bošnjaka. UPN op?ine Ilijaš traga za još oko pedeset nestalih bošnjaka.

Da bi se Dan nestalih obilježio na dostojanstven i edukadivan na?in Udruženju su potrebna i odre?ena nov?ana sredstva.

Ovim putem Vas molimo da nam simboli?no pomognete u realizaciji ovog projekta pod nazivom: ŽEROVANJ 1992-2009 - "GOVORITE, ŠUTNJA JE BOL DUŠE ..."

Nov?ana sredstva možete uplatiti na žiro-ra?un UPN op?ine Ilijaš br. 1602000024111992 Vakufska banka – Ilijaš, do 05. juna 2009 god.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo,

ORGANIZACIONI ODBOR

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 9 of 10