Govorite, sutnja je bol duse...

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Login Form

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 21 December 2011 09:41

Sud BiH oslobodio je Srpka Pustivuka optužbi za rati zlo?in na podru?ju Ilijaša 1992. godine. Sudsko vije?e je utvrdilo da Tužilaštvo BiH nije van razumne sumnje dokazalo da je Pustivuk, kao pripadnik Stanice javne bezbjednosti Ilijaš, u?estvovao u ubistvu dva civila u selu Gornja Bio?a u maju 1992. godine, kao i u nezakonitom zatvaranju civila u školi. 

  „Postoje bitne razlike izme?u izjava o?evidaca date pred sudom i tokom istrage i te razlike izazivaju sumnju (...) Odbrana je dokazala da je Srpko Pustivuk postupao kao dobar komšija i da je pokušao pomo?i komšijama, koje je napala strana formacija“, obrazložila je Enida Hadžiomerovi?, predsjedavaju?a Sudskog vije?a. Odlukom Vije?a Pustivuk je pušten iz pritvora, u kojem se nalazio od jula 2010. godine. Na prvostepenu presudu mogu?e je uložiti žalbu.

Birn justice report

Preuzeto sa www.ilijas.ba

Last Updated on Wednesday, 21 December 2011 09:45
 
20. decembra presuda u slu?aju Pustivuk PDF Print E-mail
Friday, 09 December 2011 07:08

Nakon iznošenja završne rije?i Odbrane, koja je zatražila osloba?aju?u presudu za Srpka Pustivuka, Sudsko vije?e zakazalo je izricanje presude za 20. decembar 2011. godine.Pustivukova Odbrana istakla je u završnom izlaganju kako Tužilaštvo BiH nije dokazalo da je optuženi ubio niti u?estvovao u ubistvu Zahida Selimovi?a, kao ni u napadu na ku?u njegovih roditelja 29. maja 1992. godine.Slavko Aš?eri?, branilac optuženog, istakao je kako Odbrana nije sporila da je Pustivuk bio na mjestu doga?aja, ali da je tu bio “na poziv oca, da sprije?i zlo?in nad komšijama”.

Last Updated on Friday, 09 December 2011 07:14
Read more...
 
PDF
Friday, 02 December 2011 12:05

Iznose?i završnu rije? na su?enju za zlo?ine u Ilijašu, Državno tužilaštvo je zatražilo da Srpko Pustivuk bude osu?en na kaznu zatvora ne manju od deset godina. Tužilaštvo BiH je u završnom izlaganju istaklo kako smatra da Vije?e Suda BiH može donijeti zaklju?ak o krivnji optuženog i to da je optuženi “individualno odgovoran” za zlo?ine za koje se tereti.
“Pravedna i adekvatna kazna je samo zatvorska kazna. Tužilaštvo smatra da Sudsko vije?e treba izre?i kaznu ne manju od deset godina i donijeti odluku kojom se Srpku Pustivuku produžava mjera pritvora”, kazala je Vesna Ili?, tužiteljica Tužilaštva BiH.

Last Updated on Friday, 02 December 2011 12:10
Read more...
 
Okon?an dokazni postupak na su?enju Sprku Pustivuku PDF Print E-mail
Wednesday, 23 November 2011 07:35

Saslušanjem posljednjih svjedoka Vije?a Suda BiH, okon?an je dokazni postupak na su?enju Srpku Pustivuku, optuženom za zlo?in protiv civilnog stanovništva po?injen u maju 1992. godine na podru?ju op?ine Ilijaš. Sudsko vije?e pozvalo je Refika Šehi?a, te zašti?enu svjedokinju S3 kako bi u sudnici prepoznali Zorana Crnogorca, svjedoka kojeg je Vije?e saslušalo na ro?ištu održanom 8. novembra ove godine, kada je izjavio da nikada nije ratovao na “bio?kom ratištu”.

 Šehi? je rekao da je 29. maja 1992. vidio Crnogorca, zajedno s optuženim Pustivukom, u grupi što se kretala u pravcu ku?e bošnja?ke porodice u Gornjoj Bio?i (op?ina Ilijaš) u kojoj su, prema optužnici, ubijene dvije, a ranjene tri osobe.

“Vidio sam ga, i Zoran je bio s njima. Gledao sam ih s prozora ku?e. Od mene su bili udaljeni oko deset metara. Ubrzo nakon što su prošli, ?ula se pucnjava”, kazao je svjedok, potvrdivši da se ista grupa vra?ala natrag nose?i dvoje ranjene djece. Šehi? je dodao i da tog dana nije vidio da drugi vojnici prolaze kroz selo.

Read more...
 
Pustivuk: Ranjena djeca PDF Print E-mail

 Na su?enju Srpku Pustivuku, svjedok Sudskog vije?a Državnog suda kazao je da u maju 1992. godine nije bio u selu Gornja Bio?a (op?ina Ilijaš), gdje su, prema optužnici, ubijena dva, a ranjena tri civila.Zoran Crnogorac je ispri?ao da je tokom 1992. godine boravio u kasarni Miso?a (op?ina Ilijaš) kao “rezervista” te da je vikendom odlazio ku?i u Bio?u, ali da je optuženog Pustivuka rijetko vi?ao.
Odgovaraju?i na pitanja Sudskog vije?a u vezi s napadom na civile u selu Gornja Bio?a, Crnogorac je rekao da ne zna ko je u?estvovao u tome, istaknuvši kako nikada nije bio na “bio?kom ratištu”. “Jedino što sam ?uo od drugih jeste da su neke ku?e bile zapaljene i da je Srpko iz njih izvla?io ranjenu djecu... Navodno je to neko kamerom snimao”, kazao je svjedok. 

Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 4 of 10