Govorite, sutnja je bol duse...

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Login Form

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com

 • Notice: Undefined variable: img_dimensions in /home/upnili11/public_html/modules/mod_jw_sir/mod_jw_sir.php on line 160
 • www.upnilijas.com
Pustivuk: Ranjena djeca PDF Print E-mail

 Na su?enju Srpku Pustivuku, svjedok Sudskog vije?a Državnog suda kazao je da u maju 1992. godine nije bio u selu Gornja Bio?a (op?ina Ilijaš), gdje su, prema optužnici, ubijena dva, a ranjena tri civila.Zoran Crnogorac je ispri?ao da je tokom 1992. godine boravio u kasarni Miso?a (op?ina Ilijaš) kao “rezervista” te da je vikendom odlazio ku?i u Bio?u, ali da je optuženog Pustivuka rijetko vi?ao.
Odgovaraju?i na pitanja Sudskog vije?a u vezi s napadom na civile u selu Gornja Bio?a, Crnogorac je rekao da ne zna ko je u?estvovao u tome, istaknuvši kako nikada nije bio na “bio?kom ratištu”. “Jedino što sam ?uo od drugih jeste da su neke ku?e bile zapaljene i da je Srpko iz njih izvla?io ranjenu djecu... Navodno je to neko kamerom snimao”, kazao je svjedok. 

Naredno ro?ište zakazano je za utorak, 22. novembar ove godine.
Tužilaštvo BiH tereti Pustivuka, bivšeg pripadnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) Ilijaš, da je 29. maja 1992. godine, ili približno tog datuma, s drugim pripadnicima vojske i policije Srpske Republike BiH u?estvovao u napadu na civile u selu Gornja Bio?a. U optužnici se navodi da su tom prilikom ubijena dva, a teško ranjena tri civila, od kojih je dvoje bilo maloljetno. Tužilaštvo BiH tereti Pustivuka i da je tokom maja i juna 1992. u?estvovao i u nezakonitom zatvaranju civila Bošnjaka, koji su pritvarani u logore i druge zato?eni?ke centre.

Svjedok Crnogorac je na ovom ro?ištu ispri?ao da je tokom rata u Hrvatskoj i BiH dva puta ranjavan, naglasivši kako nije imao povreda po rukama i nogama. “Najprije sam ranjen u le?a, na ratištu u Vukovaru i Borovu Selu, gdje sam ratovao kao dobrovoljac. Drugo ranjavanje bilo je 1993. godine u Miso?i, kada mi je povrije?eno oko i uho. Preba?en sam u Beograd na Vojnomedicinsku akademiju (VMA)”, rekao je Crnogorac, istaknuvši kako nakon posljednjeg ranjavanja nije bio vojno angažovan.

Crnogorac je tako?er kazao da su ga mještani sela Gornja Bio?a naj?eš?e zvali nadimkom ?ana, a rijetko Zoka.

Optuženi Pustivuk je na prethodnim ro?ištima, svjedo?e?i u svoju korist, ispri?ao da je na dan kada je izvršen napad, na poziv svoje uplašene rodbine, otišao u selo Gornja Bio?a, te da je tamo zatekao njemu nepoznatu vojsku. Pustivuk je kazao da je ?uo kako je jedan od vojnika, kojeg su oslovljavali sa “Kapetan Zoran” i koji je bio ranjen u ruku, naredio ubistvo komšije ?ija je ku?a bila zapaljena.

Birn Justice report

Preuzeto sa www.ilijas.ba